#

#

บริษัท เอสที รับเบอร์ จำกัด


ประวัติบริษัท :

        ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 เรามีความเชี่ยวชาญในการผลิตหลายประเภท ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์และยางที่เกี่ยวข้องกับ บู๊ช, เพลากลาง , กันกระแทก , และยางกันฝุ่นแร็ค เช่นเดียวกับชิ้นส่วนโลหะทางยานยนต์ต่างๆ

        จากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยางที่สั่งสมมายาวนาน โดยความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ ด้วยฝีมือและความสามารถของบุคลากรคน ผสานกับการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและมุ่งเน้นด้านคุณภาพและบริการจนได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001, ISO/TS 16949 จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับจากลูกค้า

        บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะแสวงหาพันธมิตรร่วมธุรกิจในด้านต่างๆ เพื่อขยายธุรกิจอย่างก้าวกระโดดโดยเน้นการบริหารงานที่เป็นธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป


เกียรติประวัติ :


ปี 2548 ได้รับรองคุณภาพระบบมาตรฐาน ISO 9001 จากบริษัท URS (ประเทศไทย) จำกัด

ปี 2556 ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO / TS16949 จากบริษัท URS (ประเทศไทย) จำกัด

ปี 2557 เข้าร่วมโครงการสร้างภาพลักษณ์ประเทศและสินค้าไทยผ่านตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark จนได้รับ ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark
กลยุทธ์ :


ขยายธุรกิจ โดยผ่านศูนย์กระจายสินค้าแต่ละภูมิภาค (HUB)

สร้างแบรนด์ให้ตลาดรับรู้ และสนใจในผลิตภัณฑ์

Support การผลิตสินค้าทั้งตลาดบนและตลาดล่างรวมถึงโรงงานประกอบ

ทดสอบสินค้ากับสถาบันทดสอบที่น่าเชื่อถือ เพื่อการันตีสินค้าอยู่ในมาตรฐานที่ยอมรับทั่วโลก

เพิ่มจำนวนสินค้าให้มีความหลากหลาย เป็นช่องทางการเลือกของลูกค้า